Privacyverklaring

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Family-tools kan persoonsgegevens over u verwerken doordat u gebruik maakt van de diensten van family-tools, omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Family-tools verstrekt. Family-tools kan de volgende gegevens verwerken:

  • Uw voornaam en achternaam
  • Uw telefoonnummer
  • Uw E-mailadres
  • Uw IP-adres

 

Waarom Family-tools gegevens nodig heeft

Family-tools verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt of om u per E-mail te kunnen benaderen. Daarnaast kan Family-tools uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

 

Hoe lang Family-tools gegevens bewaart

Family-tools bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden doorgaans niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Family-tools worden alleen algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor ananlyses van bezoek –en klikgedrag op de website. Family-tools gebruikt deze gegevens om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar marretaal@yahoo.com. Family-tools zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken op uw verzoek reageren.

 

Beveiligen

Family-tools neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Family-tools verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Family-tools op via marretaal@yahoo.com.

 

Family-tools is als volgt te bereiken:

Vestigingsadres: Hoge Naarderweg,

Woonplaats: 1217AD Hilversum

Inschrijfnummer Handelsregister KvK: 51056569

Telefoon: 06-48831281

E-mailadres: marretaal@yahoo.com