It takes a village to raise a child

In Nederland heerst een gebrek aan gezag. We weten ons geen raad meer met de 'hangjeugd'. De politie heeft al zijn gezag verloren.