Fouten maken is een noodzakelijk onderdeel van succes

Sommige kinderen zien vallen als mislukken. Toch heeft iedereen in zijn leven wel eens te maken met tegenslag. Het is juist de uitdaging om moeilijkheden te overwinnen.