Kinderen met een beperking

Uit persoonlijke ervaring weet ik dat het opvoeden van een kind met een beperking en/of stoornis niet eenvoudig is en veel energie kost. Sommige kinderen reageren nu eenmaal anders en onverwacht en hebben vaak een speciale aanpak nodig. Ouders en professionals die hiermee te maken hebben, zullen in veel gevallen behoefte hebben aan extra informatie en handvatten.

Gordontraining voor opvoeders van kinderen met een beperking

Family Tools heeft in samenwerking met Zandkasteel-PGB (organisatie voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking) recent een Gordontraining voor ouders en pedagogisch medewerkers van kinderen met een verstandelijke beperking samengesteld. In deze training komen de volgende onderwerpen aan bod:

– Luisteren naar kinderen (indirecte signalen herkennen, actief kijken en luisteren)
– Zelfbeeld van kinderen (ik-boodschappen, succeservaringen)
– Preventief handelen (problemen voorkomen, omgeving aanpassen)
– Omgaan met lastig gedrag (confronterende ik-boodschappen)
– Omgaan met verzet (ik-boodschappen en overschakelen)
– Omgaan met conflicten (overlegmethode en overschakelen)

→ Wie interesse heeft in een soortgelijke training voor kan contact opnemen voor meer informatie 


Boek

Als je kind een onzichtbare stoornis of beperking heeft is het voor de omgeving lastig om in te schatten wat iemand nodig heeft. Voor mijn dochter schreef ik in samenwerking met art director Albertine Kars het boek: ‘Ik ben niet wat je ziet’. Heb je ook een kind met zichtbare of onzichtbare beperking en wil je ter inspiratie het boek gratis ontvangen? Stuur dan even een mailtje!

Tools
for
happy
families